Aktuelt Gasværkets historie Foreningerne Udleje Kontakt    Aktuelt
Tirsdag 18.05.2021  Magtfulde mikrober der gavner dig
Professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen
Bliv klogere på nyeste forskning om de bakterier, svampe og virus som lever i og på hver enkelt af os livet igennem. De styrker vores modstandskraft mod farlige mikrober, beskytter os mod kroniske sygdomme og påvirker vores hjerne og stofskifte positivt.med.
Læs mere om foredragene her
Arrangeres af KulturGas

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00 Ordinær generalforsamling i Det Gamle Gasværk
Dagsorden ifølge
vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag *)
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelse inkl. suppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
*) Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen byder på en lille forfriskning og noget mundgodt.

Er du ved at planlægge en fest? Se ledige datoer på
Gasværket

Du kan se en samlet oversigt for arrangementer under
Kalender Vores Brabrand
Alle arrangementer annonceres på
Kultunaut - se på mobiltelefon via m.kultunaut.dk Du kan også følge os på  

Tak til vore sponsorer