Aktuelt Gasværkets historie Foreningerne Udleje Kontakt  

  Aktuelt
Påskeudstilling 2019
Fernisering onsdag den 17. april 2019 kl. 16 - 19.

Udstillingen er åben torsdag den 18. til mandag den 22.
Udstillingen har temaet TIDSTEGN og er arrangeret af Tegnerforbundet af 1919 i anledning af forbundets 100 års jubelæum
Arrangeres i samarbejde mellem Tegnerforbundet af 1919 og  Kunstværket
Støttes af Initiativpuljen ved Aarhus Kommune

Onsdag den 15. maj 2019 kl. 19.00
Ordinær generalforsamling i Det Gamle Gasværk
Dagsorden ifølge
vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelse inkl. suppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen taler Peter From (Vores Brabrand) om:
• Kan journalistikken styrke fællesskaberne i Brabrand?
Foreningen byder på en lille forfriskning og noget mundgodt.

Er du ved at planlægge en fest? Se ledige datoer på
Gasværket

Du kan se en samlet oversigt for arrangementer på
Gasværket i 2019
og under
Kalender Vores Brabrand
Alle arrangementer annonceres på
Kultunaut - se på mobiltelefon via m.kultunaut.dk Du kan også følge os på  

Tak til vore sponsorer