Aktuelt Gasværkets historie Foreningerne Udleje Kontakt  

  Aktuelt
Tirsdag den 30. juni kl. 19.00
Ordinær generalforsamling i foreningen Det Gamle Gasværk
Under forudsætning af ændrede regler vedrørende forsamlinger mm.

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag *)
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelse inkl. suppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
8. Eventuelt
*) Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Offentlige foredrag i Naturvidenskab fra Aarhus Universitet
Programmet for andet halvår 2020 er fastlagt. Læs mere
her
Vi glæder os til at se dig på Gasværket igen
Arrangeres af KulturGas

Er du ved at planlægge en fest? Se ledige datoer på
Gasværket

Du kan se en samlet oversigt for arrangementer på
Gasværket i 2020
og under
Kalender Vores Brabrand
Alle arrangementer annonceres på
Kultunaut - se på mobiltelefon via m.kultunaut.dk Du kan også følge os på  

Tak til vore sponsorer